Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Výuka s grafickým tabletem XP-PEN 22R PRO

Jak udělat hodinu matematiky na dálku plnohodnotnou, když nejde zapsat rovnice či přesně zakreslit geometrické tvary?

Ideálně bychom použili tabuli nebo papír. Psát matematické vzorce, zlomky, lomené výrazy, řešit rovnice a současně k tomu rýsovat grafy lze s použitím klávesnice a myši jen velmi omezeně. Z tohoto důvodu škola zakoupila pro výuku (nejenom) matematiky profesionální grafický tablet XP-PEN. A jak vše funguje?

Grafický tablet je zařízení navržené pro ruční retuše a zápis speciálním perem přímo do digitální podoby. Zapsat i zakreslit lze v podstatě cokoliv, od jednoduchých zlomků po složité struktury atomů. Je možné taktéž pracovat s dokumenty a zvýraznit důležité stati v textu, anebo zadat kvíz. Výuka probíhá komplexně přes platformu Teams, jejíž součástí je i spousta aplikací. A právě aplikace bílá tabule (Microsoft Whiteboard) je určena pro prostředí grafického tabletu. A nejlepší na tom je, že se všechno okamžitě promítá do digitální formy, nebo se rovnou v reálném čase přesouvá na obrazovky studentů, ať už jsou kdekoli. Je zde vidět celý proces řešení matematických problémů, a to je pro pochopení učiva velmi důležité. Výuka pomocí grafického tabletu se přibližuje reálným hodinám v prezenční výuce, žáci mohou kdykoliv v průběhu výuky vznést dotaz, který lze ihned objasnit, lze na něj bezprostředně reagovat.

Myslím, že použitím grafického tabletu jsme výuku na naší škole posunuli na další úroveň. A přesto hledáme dál způsoby, jak učivo žákům co nejsrozumitelněji podat.

Použití XP-PENu v hodinách českého jazyka.

S cílem zlepšení výuky hledáme nové způsoby jak udělat výuku pro žáky ještě lépe přijatelnou. Paní učitelka Lozertová grafický tablet začíná využívat v hodinách českého jazyka a ohlasy žáků jsou velice příznivé.

(kubisz)