Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Zajímavosti z vlastivědy

Čtvrťáci se ve vlastivědě prokousali učivem o České republice a plynule se přesunuli do dob dávno minulých. Jedním z posledních témat hodin vlastivědy byly státní svátky.

Zapátrali po jejich vzniku, důvodu, proč je slavíme a vypracovali plakáty, prezentace, výstřižky.

Musím říct, že se jim práce opravdu podařila. Posuďte sami…