Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Pokyny MŠMT a Vlády ČR pro školy od 15. do 28. 2. 2021

Vážení, věnujte pozornost následujícím dokumentům MŠMT a Vlády ČR.

Klíčová informace pro nás určitě je ta, že se stávající režim nemění (viz. bod 4 dokumentu Usnesení vlády):

4. Provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
b) dětí v přípravné třídě,
c) žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
d) žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy,
e) dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
f) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
g) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
h) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a příp. zákonný zástupce), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.

Další doplňující informace se dočtete v následujícím dokumentu: