Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Spolupráce s nízkoprahovým klubem

Nízkoprahový klub, který působí v Jindřichově a ve Vysoké, nám nabídl pomoc s distanční výukou u žáků, kteří nemají doma odpovídající techniku, internetové připojení nebo mají s plněním distanční výuky nějaký problém. Této nabídky jsme hned využili, a tak se od 2. 11. 2020 rozjela výuka v obou klubech. Pracovníci klubu se žákům věnují individuálně, 2 krát týdně za plnění všech hygienických podmínek.

Nízkoprahový klub je zařízení Slezské diakonie Opava, který pomáhá dětem vyrovnat se svízelnými situacemi, s nepříznivou sociální situací či dalšími problémy. Cílem služby je dosáhnout pozitivní změny v životě těchto dětí a mládeže, poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu, vytvářet podmínky pro bezpečný prostor, navazování kamarádských vztahů a předcházet tak rizikovému chování.

Další informace najdete zde: https://www.slezskadiakonie.cz/sluzby/obtizne-zivotni-situace/obtizne-zivotni-situace-sluzby/centrum104