Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Pokyny k výuce od 2. 11. 2020

V následujících přílohách naleznete shrnutí informací o tom, jak bude probíhat distanční výuka od pondělí 2. listopadu. S informacemi jste byli seznámeni prostřednictvím bakaláře, či zprávami, které rozesílali jednotliví třídní učitelé.

Třídní učitelé oslovili rodiče, aby zjistili, o jakou formu distanční výuky je největší zájem poté, co v rodinách zhodnotili svoje možnosti.

Dále zde naleznete shrnutí o prvopočátečních krocích a plánované práci v prostředí TEAMS. Společně se do tohoto prostředí přesuneme.

A také můžete nahlédnout do rozpisu videokonferencí tak, jak jsou v tomto týdnu (2. – 6. 11. 2020) naplánovány. V následujících týdnech, pokud se situace v republice nezmění, budou postupně přibývat také videokonference i v dalších předmětech.