Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Upozornění MŠ pro rodiče

Informace k úhradě školného v době prázdnin za školní rok 2012/2013

Upozorňujeme zákonné zástupce, že podle zákona č. 561/2004 Sb., § 6 odst. 4
a 3 písmeno b),je stanovena výše úplaty za vzdělávání v červenci na 2/3 z celkové částky školného za celodenní docházku. Děti, kterébudou MŠ navštěvovat v červenci zaplatí 140,- Kč, za měsíc srpen se školné nehradí.

 

Mgr. Zlata Steuerová

ředitelka