Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Pasování deváťáků

Na naší škole každoročně bývá zvykem, že nejstarší žáci školy jsou pasováni mečem paní ředitelky na oficiální deváťáky. Stalo se tak ve středu 3. 9. 2020, kdy deváťáky neminula  rovněž přísaha, kterou pronesli před mladšími spolužáky a obdrželi pasovací listinu společně se stužkou. Jak už motto na stužce napovídá: “Budoucnost bude taková, jakou si ji sám uděláš…“, i my přejeme našim deváťákům, aby vykročili vstříc své budoucnosti volbou správné střední školy, budoucího povolání a dosáhli svých vysněných cílů.