Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Na začátku školního roku jsem svým čtvrťákům zadala úkol ve čtení: Nacvičit si vybraný text z čítanky a vyzkoušet si, kolik slov jsou schopní přečíst za minutu. Jelikož se k tomuto úkolu postavili velmi zodpovědně, udělali jsme si z tohoto rychlostního čtení tradici a prakticky každý měsíc jsme zápolení opakovali.  Pokaždé jsme si vyhlásili nejlepší 3 čtenáře, kteří obdrželi diplom, souhrnně jsme si řekli, kdo se zlepšil, a výsledkovou listinu jsme měli po celý rok vyvěšenou ve třídě na tabuli.

V pátek 21. června jsme si udělali celkové zhodnocení našich čtenářských dovedností, předali jsme si pamětní list a každý si vybral malou odměnu.

Závěrem bych chtěla všechny čtvrťáky pochválit, protože pro mnohé tato čtenářská soutěž znamenala pokrok a zlepšení!!!

Děkuji také rodičům, kteří se svými dětmi pečlivě cvičili a odměřovali jim jejich minutu!

V příštím roce bych tuto soutěž chtěla určitě zopakovat.

superčtenář001