Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Jelikož v nouzovém stavu nefungují ani poradenská zařízení, která nestihla vyšetřit děti kvůli odkladu povinné školní docházky, budou rodiče těchto žáků žádat o odklad povinné školní docházky školu a dokumenty z poraden a odborných lékařů dodají v nejbližším možném termínu. Poradenská zařízení začnou fungovat  pravděpodobně v závislosti na délce nouzového stavu a PPP v Bruntále přislíbila, že jako první provede vyšetření dětí kvůli odkladu povinné školní docházky.