Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Dětský den ve škole

Ve čtvrtek 30. května 2019 oslavily děti svůj den ve škole. Nejprve se všichni přivítali před školou a potom už to všechno mohlo vypuknout. Školní dětský den odstartoval v jídelně, kde si žáci osmého ročníku připravili pohádku s názvem “O třech bratřích aneb jak předejít vzniku odpadu.” Když se všichni touto nenásilnou formou dozvěděli mnoho informací o problematice plastů a odpadů, neztráceli čas a vydali se soutěžit. Program, který pro ně byl připraven, byl totiž velmi nabitý. Pedagogové si pro děti připravili různá stanoviště, která byla zaměřena na logické uvažovaní, koordinaci pohybů, hbitost, šikovnost nebo vzájemnou spolupráci. Druhou část programu zajistili zkušení lektoři KRAV MAGA, díky kterým žáci získali certifikát o absolvování kurzu sebeobrany. V mezičase se žákovská družstva stihla občerstvit a doplnit cukry drobnými sladkostmi. Po takové oslavě dne dětí si všichni zasloužili chvíli odpočinku, ale v pátek už zase byli všichni ve školních lavicích 🙂