Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Pohádka o třech bratřích aneb jak předejít vzniku odpadu

Na škole už máme v plném proudu projekt “Get up and goals”, který je letos věnovaný plastům. Protože chceme, aby se do něj zapojily děti z celé školy, nesmíme opomenout ani naše nejmenší kamarády z MŠ. Žáci osmého ročníku si pro ně připravili “Pohádku o třech bratřích aneb jak předejít vzniku odpadu.” Osmáci se skrze role 3 princů pokusili dětem přiblížit problematiku odpadů, vzniku skládek, třídění odpadů. Zároveň se snažili děti naučit, jak by měly jejich rodiny zacházet s věcmi, které používají, aby nevznikalo takové množství odpadů. Pohádka byla nejen poučná a vzdělávací, kdy se děti nenásilnou formou dozvěděly mnoho informací, ale zárověň byla i zábavná, protože herci po celou dobu pohádky zapojovali aktivně děti do děje.

Když už si dali osmáci tolik práce s nácvikem představení, své herecké umění předvedli před celou školou na zahájení dětského dne. Na této akci bylo cílem zapojit děti z 1. a 2. třídy, aby se i ony dozvěděly o problematice plastů a odpadů.