Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Děti a bezpečnost na silnici

Středeční odpoledne ve školní družině jsme si zpestřili návštěvou Policie ČR. Policisté dětem vysvětlili základní pravidla bezpečného chování na silnici a zaměřili se především na chodce i cyklisty. Po úvodní přednášce měly děti možnost ověřit si své znalosti pomocí testů.  Děti byly moc šikovné a za své snažení byly odměněny účastnickým listem o absolvování dopravního odpoledne ve školní družině. Po absolvování testů jsme se přemístili do tělocvičny, kde si děti vyzkoušely praktické znalosti z oblasti dopravní výchovy. Protože nám počasí moc nepřálo, museli jsme jízdu na kole oželet, ale nebojte se, bude se konat v průběhu měsíce června.

dv v družině001 dv v družině002 dv v družině003 dv v družině004 dv v družině005 dv v družině006 dv v družině007 dv v družině008 dv v družině009 dv v družině010 dv v družině011 dv v družině012 dv v družině013 dv v družině014 dv v družině015 dv v družině016