Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

„Prevence nežádoucího chování žáků základní školy“

Ve středu 22. května měli žáci osmého a devátého ročníku možnost zúčastnit se besedy na téma „Trestní odpovědnost.“ Beseda se konala ve spolupráci s Policií ČR a byla zaměřena na žáky, kteří dosáhli, nebo dosáhnou v tomto roce 15 let věku. Cílem besedy bylo přiblížit žákům základní pojmy z výše uvedené oblasti, apelovat na uvědomělost při jejich chování ve všech oblastech života a posílit vědomí vlastní odpovědnosti za své chování.

Chramostová Pavla (školní metodik prevence)

beseda001 beseda002