Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Pokud by dneska měl Josef Kajetán Tyl psát text naší české hymny, mohl by se inspirovat u páťáků, protože se v hudební výchově podařilo některým vytvořit opravdu hezké texty o vesničkách, ve kterých žijí. Posuďte sami.

Janovská hymna

Kde domov můj, kde domov můj.
Rybníky jsou jasné a louky krásné.
Náměstí je maličké, ale krásné celičké.
Obora zvěří oplývá,
myslivec si tam rád zazpívá.
A to je to krásné město,
město Janov, domov můj,
město Janov, domov můj.

Tomáš, Karel

Janovská hymna II.

Město Janov leží v údolí
kolem jsou kopce s doly.
V dolech se těžilo stříbro,
teď jsou zasypané ty štoly.
Na kopcích nám stály stromy,
ale ty zničili brouci.
Vrtají se v kůře,
proto je stromům hůře.
Stromky na kopcích se sadí znovu,
ať jsou zase zelené,
jako to bylo dávno tomu.
to je to moje krásné město Janov,
které leží v zeleném údolí.

Karolína, Natálie

Jindřichovská hymna

Kde domov můj, kde domov můj.
Potok hučí přes vesnici,
lesy šumí nad vesnicí.
A kohout hlídá naši ves,
Jako věrný přísný pes.
A to je krásná obec,
obec Jidřichov, domov můj,
obec Jindřichov, domov můj.

Lucka


Bartultovická hymna

Kde domov můj, kde domov můj.
Voda hučí po Barťáku,
bory šumí po Fiňasu.
V sadech skví se jara květ,
bartultovický ráj to na pohled.
A to je ta kráná obec,
v Bartultovicích doomov můj,
v Bartultovicích, domov můj.

Sabina