Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Evropa čte – čtěte s námi !

V rámci projektu Evropa čte – čtěte s námi, jsme se i my malí zapojili do Projektu Dny dětského čtení. Žáčci 1. a 2. ročníku se společně vydali do přírody. Tam si společně četli. Prvňáčci ze slabikáře předvedli své čtenářské dovednosti druháčkům a ti naoplátku přečetli úryvek z knihy Lesní radovánky.