Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Páťáci oslavili 100. výroční vzniku ČSR

V pátek 26. října přišli všichni páťáci oblečeni v barvách trikolory. To proto, že ten den prostřednictvím projekového vyučování oslavili 100. výročí vzniku Československé republiky. Díky prezentaci se dověděli, jak byla republika založena, a zhlédli animovaný dokument o T. G. Masarykovi. Už předem si každý připravil informace o osobnostech 1. republiky, které jsme pak společně s jejich podobiznami umístili na lipové listy, a tak vytvořili náš národní  strom na nástěnce ve třídě. Volná místa jsme vyplnili lipovými listy v podobě státní vlajky. Každý si vyrobil svou vlaječku a ve tvaru vlajky byla sestavena i jednotlivá přání každého žáka republice k narozeninám. Nakonec jsme společně vytvořili informační plakát, sestavili tehdejší mapu Československé republiky z jednotlivých dílů a prohlédli si repliky dobového tisku. Každý si sestavil pětilístek s tématem T. G. M. a nově nabyté vědomosti jsme si prověřili v křížovce. Naše oslavy vyvrcholily slavnostním přípitkem a zpěvem hymny, kdy si každý z nás alespoň na chvilku uvědomil, jak je na svou vlast hrdý.