Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Upozornění školní jídelny

Od 1. 4.2018 v případě neodhlášené stravy v době nepřítomnosti, bude připočítána k ceně oběda částka 25,- Kč/oběd (provozní režie).

Školní stravování žáků se poskytuje pouze v době jejich pobytu ve škole (§ 122 odst. 2 zák.

č. 561/2004 Sb.), přičemž první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se

považuje za pobyt ve škole (možno oběd odebrat do jídlonosiče, § 4 odst. 9 vyhl. č. 107/2005 Sb.), od 2. dne a další dny je nutno oběd odhlásit. Pokud nebude oběd v době nepřítomnosti žáka odhlášen, bude zaúčtován za plnou cenu 47,- Kč a  49,- Kč (podle věkové skupiny)

Odhlášení obědů se provádí vždy do 13.00 hodin den předem telefonicky na č. 554641745,  SMS 702086972        nebo e- mailem jidelna@zsjindrichov.cz