Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Klání mladých recitátorů

Klání mladých recitátorů proběhlo v pondělí 12. března ve školní jídelně. Recitátoři soutěžili ve 3 kategoriích: 1. a 2. ročník, 3. – 5. ročník a
2. stupeň. Do soutěže se připravilo 35 žáků, škoda jen, že některé horké favority skolila nemoc.

Básničky byly vesměs velice veselé, z úst starších účastníků jsme slyšeli i prózu, všichni diváci se proto velice dobře bavili a povzbuzovali své spolužáky silným potleskem. Ten ve spojení se svými výkonnými hlasivkami uplatnili při hlasování o cenu laskavého diváka. Měřili jsme, který z recitátorů budě mít největší ohlas. V pauze, kdy se tříčlenná porota ve složení p. ředitelka Zlata Steuerová, p. učitelka Ludmila Schaffartziková a p. učitel Martin Mišan radila o těch, kteří obsadí nejvyšší příčky, jsme zhlédli taneční vystoupení našich deváťáků, poslechli jsme si písničku děvčat z lidušky a ohromila ná Bílá nemoc v podání žáků 8. třídy.

A jak to všechno dopadlo?

  1. Kategorie 1. – 2. ročník
    1. místo     Natálie Rejdová  2.roč.
    2. místo     Viktorie Králová  1. roč.
    3. místo     Leon Toráč 2. roč.

2. Kategorie 3. – 5. ročník
1. místo      Daniela Blahutová  4.roč.
2. místo      Beáta Schánělcová  5. roč.
3. místo      Tereza Bordovská   3. roč

3. Kategorie  2. stupeň
1. místo     Eliška Baierová  7. roč.
2. místo     Matěj Pavlíček  7. roč.
3. místo     Ondřej Štíbr   7. roč.

Cena laskavého diváka:
Viktorie Králová 1. roč.
Radek Guštan  7. roč.