Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Ples školy a obce se už zařadil mezi stálé akce v Jindřichově a získal si velkou oblibu. Není možné opomenout šikovné ruce našich učitelek Alžběty Balvanové a Ludmily Schaffartzikové, které se i letos význanou měrou podílely na výzdobě sálu. Jejich rukama prošly tentokrát i všechny losy do tomboly. Na přípravě veselé tomboly se podílely paní učitelky Zábranská, Halířová, Grossová a další zaměstnanci školy.

Doufáme, že všechna naše práce přispěla ke zdárnému průběhu plesu, že se všichni dobře bavili, a že si jistě přijdou zatančit i příští rok.