Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Zápis žáků do 1. tř. 2013/14

Zápis žáků do 1. tř. pro školní rok 2013/2014

Vážení rodiče,
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne ředitelka ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodla takto:

Informace o přijetí podle registračního čísla:
012013/01                  přijat
012013/02                  přijat
012013/03                  přijat
012013/04                  přijat
012013/05                  přijat
012013/06                  přijat
012013/07                  přijat
012013/08                  přijat
012013/09                  přijat
012013/10                  nepřijat
012013/11                  přijat
012013/12                  přijat
012013/13                  přijat
012013/14                  přijat
012013/15                  přijat
012013/16                  přijat
012013/17                  přijat
012013/18                  přijat
012013/19                  přijat
012013/20                  přijat
012013/21                  přijat
 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012 § 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňující dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.