Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Tříkrálová sbírka 2013

Počátkem měsíce ledna 2013 se naši žáci vydali od domu k domu a oslovovali Vás jménem Tříkrálové sbírky, která v České republice probíhá od roku 2001. Váš příspěvek pomáhá nemocným a osamělým lidem a také těm, kteří se dostali do složité životní situace. Sbírka je vedena pod záštitou Charity Krnov.

Děkujeme všem nejen za příspěvek, ale také za ochotu otevřít a poslechnout si známou koledu My tři králové…

Velké děkuji patří Karolíně Mertové, Josefu Šaňákovi a Eleni Romanidu!!!!

Jana Zábranská