Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Školní družina vyhlásila soutěž ve sběru papíru, do které se zapojila celá škola.

Soutěž proběhla v měsících listopad – prosinec a nasbíralo se celkem 3 480 kg. Velkou podporou dětem byli především rodiče, kteří zapojili i ostatní členy rodiny. Takto jsme utržili 3 480kč, za které se dětem nadělily hračky do školní družiny, které dostaly pod vánoční stromeček ,ale především jsme sběrem přispěli malou ochranou naší přírody.

Nasbíraný papír se ekologicky zpracoval ve sběrně v Městě Albrechticích na další použití. Vítězem soutěže se stala 3. třída s počtem nasbíraných 1 685 kg, do které patří tři nejlepší sběračky celé soutěže Magdaléna Hrancová, Izabela Šenkarová a Natálie Shánělcová. Nejlepší budou odměněni drobnými cenami.

Všem zúčastněným dětem i rodičům děkuje za podporu školy i školní družiny.

Kolektiv vychovatelek