Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Autobusová spojení

Č. j.: 534/2015/ZS/ST
V Jindřichově dne 30. 6. 2015

Vážení občané
Osoblahy, Hlinky, Slezských Pavlovic a Dívčího Hradu. Na základě dotazů ohledně možnosti dojížďky Vašich dětí autobusovým spojem do Základní školy v Jindřichově Vám chci podat tyto informace:
• Byla zahájena jednání se starosty výše uvedených obcí, kteří ode mne obdrželi tuto žádost PDF, a ti na základě našich rozhovorů vydali kladná stanoviska k možnosti rozšíření spoje pro žáky;
• Dále bude předána naše žádost dopravci, který nám jednotlivý spoj zařadí;
• A jako poslední krok bude předání žádosti o rozšíření autobusového spoje na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, kde tuto žádost bude schvalovat zastupitelstvo kraje.
V následujících dnech Vás budu postupně informovat.

Zlata Steuerová
ředitelka školy