Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Náš rok s UNICEFem

V září jsme se na základě televizní kampaně, která vybízela k boji s podvýživou dětí z rozvojových zemí, rozhodli přispívat na konto organizace Unicef. Každý žák přispíval měsíčně 1,- Kč, zaměstnanci 10,- Kč a paní ředitelka 20,-Kč. Každý měsíc jsme tak poslali na úřet částku 365,- Kč, která tak zajistila terapeutickou výživu pro 3 děti. Někteří žáci, hlavně pak čtvrťáci, přispívali i většími částkami, a tak jsme celý zůstatek, který činil 943,- Kč zaslali na jinou aktivitu této mezinárodní organizace, a to na projekt Nezávadná voda.

Více o tomto projektu:

Nazávadná voda

Každý den ve světě umírá 4 500 dětí na následky pití kontaminované vody a nedostatečné hygieny. Pro 884 milionů lidí, žijících v oblastech bez zdroje pitné vody, může být právě teď každý doušek vody zároveň rozsudkem smrti. Ve vodě se kromě virů a bakterií nacházejí také viditelné nečistoty, občas dokonce živé organismy. Tito lidé však nemají na vybranou – je to jediná voda v širokém okolí.

Během poslední epidemie cholery v Zimbabwe zemřelo 1 608 lidí. Bakterie Vibrio cholerae, která tuto nebezpečnou nemoc způsobuje, se přenáší kontaminovanou vodou. Během 6 hodin až 5 dnů po vniknutí bakterie do těla se u nemocných projeví silné průjmy a zvracení. Pokud se pacient nedostane včas do nemocnice, může během pouhých několika hodin umřít. Obzvláště zranitelné jsou v těchto případech děti oslabené chronickou podvýživou.

Klíč k přežití by přitom mohl být tak snadný: mýdlo a kohoutek s pitnou vodou.

Naše zkušenosti dokazují, že ochránit děti před rizikem nemocí přenášených vodou je možné. Podpoříte-li projekt UNICEF „Nezávadná voda“, budeme moci vyhloubit více studní, instalovat více vodních čerpadel a čističek vody, budeme moci osvětou a vzděláváním pomáhat dětem a jejich rodinám chránit se před nemocemi přenášenými vodou.

Víme, jak problém řešit, máme dostatečné znalosti i potřebnou technologii. Co však chybí, jsou dostatečné finanční zdroje na okamžitou pomoc v krizových situacích, geologický průzkum, přístroje pro vyhloubení studní, stavební materiál, osvětu a také stromy, které v suchých oblastech UNICEF vysazuje, aby zpevnily půdu a zadržely více vody.