Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Cesta k Vojtovu prameni

Dne 20.5.2015 se žáci 1.-3. ročníku v rámci projektového vyučování vydali k pramenům řeky Osoblahy, a to konkrétně k jednomu z nich k Vojtovu prameni. Žáci se pod odborným vedením pana Kmínka dověděli, že řeka Osoblaha má několik pramenů, slévají se do Petrovického potoka, ale do Jindřichova již teče pod názvem řeka Osoblaha. Tato pak protéká celým osoblažským výběžkem a v Osoblaze naši zemi opouští a teče dále do Polska. Žáci se cestou seznámili s místem zvaným přírodní rezervoár vody, odkud voda vtéká dále potrubím do domácností. Seznámili se s životem v lese, poznávali rostliny, některé živočichy a mluvili se starým bukem, který zodpověděl všechny jejich otázky. U Vojtova pramene si poslechli pohádku O Víle Voděnce a poté, co ochutnali čistou pramenitou vodu, se vraceli zpět do Petrovic k autobusové zastávce, odkud jsme všichni odjeli zpátky do školy. Kapky, které na nás jen občas spadly, se staly aktéry koloběhu vody v přírodě, o kterém se z části také žáci seznámili. Akce byla velmi vydařená, poučná a panu Kmínkovi patří náš velký dík.

DSCN4467 DSCN4468 DSCN4472 DSCN4476 DSCN4477 DSCN4481 DSCN4480 DSCN4482 DSCN4483 DSCN4484 DSCN4486 DSCN4489 DSCN4491 DSCN4498 DSCN4503 DSCN4504 DSCN4505 DSCN4506 DSCN4507 DSCN4508 DSCN4509 DSCN4510 DSCN4511 DSCN4512 DSCN4513 DSCN4515 DSCN4516 DSCN4517 DSCN4519 DSCN4520 DSCN4521 DSCN4522 DSCN4523 DSCN4526 DSCN4531 DSCN4532 DSCN4535 DSCN4537 DSCN4538 DSCN4539 DSCN4541 DSCN4542 DSCN4543 DSCN4544 DSCN4545 DSCN4546 DSCN4547 DSCN4548 DSCN4549 DSCN4550 DSCN4551 DSCN4553 DSCN4554 DSCN4555 DSCN4556 DSCN4557 DSCN4558