Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Světová škola a Unicef

V letošním roce se chceme ucházet o titul Světová škola. Co to je Světová škola? Škola, ve které se zajímáme o globální problémy světa, o problémy rozvojových zemí a o světové dění vůbec. Tento projekt běží již 6 let a je organizován ve spolupráci s nadací Člověk v tísni. Po splnění několika podmínek můžeme získat certifikát, který je udělován pod záštitou Ministerstva školství , mládeže a tělovýchovy. Tento certifikát je udělován základním a středním školám v České republice, ale také školám po celé Evropě.

V rámci vnímání globálních problémů se chceme zaměřit na pomoc africkým dětem. Jistě jste v televizi viděli upoutávku na kampaň organizace Unicef „Pomozte dětem jako je Henry Dixon“. V rámci této kampaně jsou vybrané finanční prostředky určeny na terapeutickou výživu nutnou k přežití dětí trpících podvýživou. Naše škola chce každý měsíc přispívat částkou 365,- Kč, přičemž tuto částku budou tvořit tyto příspěvky:

žáci                                   1,- Kč

správní zaměstnanci           5,- Kč

pedagogové                      10,-  Kč

ředitelka školy                  20,-  Kč

 

Myslíme si, že tyto částky je pro všechny takřka zanedbatelné, ale přesto pomůžou dobré věci.

Upoutávku na tuto kampaň naleznete na tomto odkazu:

http://www.youtube.com/watch?v=0gf4w2_lzkU

Děkujeme všem dětem, rodičům a zaměstnancům školy, že se do naší charitativní spolupráce zapojí.