Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Seznam sponzorských darů za rok 2021 (soubor pdf)

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ šk. rok 2021/20211 Zápis do 1. ročníku 2021-2022

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ šk. rok 2020/2021 Zápis do 1. ročníku 20_21

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ šk. rok 2019/2020 Zápis do 1. ročníku 19_20

Výsledky zápisu do 1. ročníku

Paní ředitelka rozhodla o ředitelském volnu dne 1. 2. 2018.

Poděkování občanům za předvánoční akce v roce 2017.

Poděkování občanům

Poděkování za masopust

Výsledky zápisu pro školní rok 2017/2018

Oznámení ředitelky o ředitelském volnu

Změny termínů zápisů do MŠ a 1. ročníku

Zápis z jednání s odborem školství MěÚ v Krnově

Testování žáků 9. ročníků

Informace o lyžařském výcviku

Ukázka  řecko–římského zápasu

Oznámení o prominutí úplaty ve školním roce 2016/2017

Oznámení zákonným zástupcům Nárok na sociální dávku2016

Poděkování za Dětský den 2016   poděkování Den dětí2016

Výsledky zápisu do MŠ soupis přijetí 2016

Náklady vynaložené na zajištění plaveckého výcviku
3142016plaveckyvýcviknáklady

Poděkování za sponzorské dary na ples
poděkování občanům plesu 2016

Oznámení  ředitelky školy o přijetí žáků do 1. ročníku ve školním roce 2016/2017 ve formátu PDF ZDE

3. 2. 2016
Upozornění – odhlašování obědů:

Obědy je nutné odhlásit den předem do 13.00 hod.
na tato telefonní čísla: 554 641 745, mobil 702 086 972
nebo na email: jídelna@seznam.cz
nebo m.hanslikova@seznam.cz

První den nemoci lze vydat oběd domů viz. § 4 odst. 9) vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, avšak po dobu nemoci, nebo nepřítomnosti žáka ve škole nelze vydávat stravu domů, neboť podle školského zákona č.561/2004 Sb., §122 odst. 2) … má dítě nárok na školní stravování pouze po dobu pobytu ve škole.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje a strávník je povinen stravné uhradit v plné výši, a to 24,-Kč stravné (nebo 22,-Kč podle věkové skupiny) + 25 Kč provozní náklady, celkem bude cena neodhlášeného obědu činit 49,- Kč (nebo 47,-Kč podle věkové skupiny).

15.1.2016
Poděkování občanům
poděkování občanů292016ZSST

13.1.2016
Poděkování sponzorům
sponzoři2015poděkování

26.11.2015
Vyhlášení ředitelského volna
843ředitelské volno122015

19.11.2015
Informace o provozu MŠ o Vánocích
PROVOZ MŠ Vánoce2015

9.11.2015
Vyhlášení ředitelského volna na 16.11.2015
843ředitelské volno112015

29.10. 2015
Oznámení o příspěvku na konto Unicef
845oznámeníUNICEF

18.8.2015
Oznámení o úpravě autobusové linky
6162015oznámení o úpravě autobusového spojení

30.6.2015
Paní ředitelka vypsala dne 30. 6. 2015 výběrové řízení na pracovní pozice.
Text výběrového řízení.

30.6.2015
Oznámení paní ředitelky o jednání se starosty o přepravě žáků.

9.6.2015
Oznámení paní ředitelky o ředitelském volnu ve formátu PDF.

3.6.2015
Paní ředitelka vypsala dne 3. 6. 2015 výběrové řízení na pracovní pozice.
Text výběrového řízení.

27.5.2015
Paní ředitelka vypsala dne 27. 5. 2015 výběrové řízení na pracovní pozice.
Text výběrového řízení.

5.5.2015
Informace o přijetí dětí do mateřské školy ve formátu PDF Soupis přijetí do MŠ

5.3.2015
Informace o příspěvku obce na plavecké kursy.
Informace a poděkování za masopustní vinšování v roce 2015.

16.2.2015
Oznámení  ředitelky školy o přijetí žáků do 1. ročníku ve školním roce 2015/2016 ve formátu PDF Zápis do 1. ročníku – šk. rok 2015/2016

6.1.2015
Oznámení paní ředitelky o zrušení školného najdete zde v PDF.
Poděkování paní ředitelky všem, kdo přispěli na akcích školy …

3.12.2014
Vaše děti vykonávají povinnou školní docházku, ve které se účastní aktivit, které obsahuje školní vzdělávací program, který je schválen školskou radou a pedagogickou radou.

Veškeré tyto aktivity jsou pro žáky povinné a omlouvají se stejně jako v době nemoci.
Pokud je zákonný zástupce ve finanční nouzi, je možné o proplacení těchto aktivit požádat na sociálním odboru.
Toto vše jsem konzultovala s Bc. Ivetou Jančíkovou z Městského úřadu v Krnově (tel. č. 554 697 511).

Formulář, se kterým můžete o jednotlivé dávky žádat (sešity, knihy, exkurze, naučné výlety, plavecký výcvik, lyžařský výcvik), najdete zde v PDF k vytištění a vyplnění.

Zlata Steuerová
ředitelka školy

31.10.2014
Pravidla pro vybírání peněz od žáků ve formátu PDF

20.10.2014
Vážení rodiče, občané,
již v předešlých letech Vám obec a základní škola umožnila zúčastnit se různých vzdělávacích kurzů, ale také kurzu výtvarné výchovy.
V takto započaté spolupráci bychom chtěli pokračovat i v letošním školním roce. Zveme Vás tímto na kurzy (viz. přiložená nabídka).
Naše škola může zprostředkováním těchto kurzů získat i finanční podporu, ale my věříme, že hlavně podpoříme Váš zájem o získání nových informací v uvedených tématech.
Děkuji, těšíme se na Vaši účast (kurz se může realizovat po přihlášení 6 osob, viz uvedená nabídka).

Mgr. Zlata Steuerová
ředitelka

Informace a nabídka vzdělávacích kurzů ve formátu PDF

20.10.2014
Aktualizace informací o kroužku náboženství ve formátu PDF

20.10.2014
Oznámení  o zřízení šachového kroužku ve formátu PDF

17.10.2014
Zpráva ze zasedání školské rady ve formátu PDF

17.10. 2014
Oznámení o konání lyžařského výcviku pro 5. a 7. ročník a o vytvoření podmínek pro účast žáků ve formátu PDF

13.10. 2014
Oznámení o uzavření MŠ Vysoká ve formátu PDF

10.10.2014
Oznámení o výuce náboženství ve školním roce 2014/2015 ve formátu PDF

Plán akcí na 1. pololetí školního roku 2014/2015 ve formátu PDF

8.9.2014
Pozvánka na třídní schůzky a jejich obsah zde: pozvánka tř. schůzky 2014 -15

17.6.2014
Oznámení o schválení projektu ROP …

30.5.2014
Výsledky zápisu do MŠ školní rok 2014/2015
MŠ Jindřichov:
042014/01
042014/02
042014/03
042014/04
MŠ Vysoká
042014/01
042014/02
23.4.2014
Oznámení o provozu Mateřské školy Jindřichov a Vysoká v době letních prázdnin.

16.4.2014
Informace o ředitelském volnu v měsíci květnu.

14.4.2014
Informace o dotacích na plavání z MŠMT a obce.

25.3.2014
Informace o schůzce Školské rady a Klubu rodičů.

21.3.2014
Na základě nabídky KVIC-u se obec se školou zapojí do možnosti proškolit občany obce v počítačových kurzech. Celá záležitost je v jednání na ministerstvu, o dalších krocích budeme informovat …

17.3.2014
Obec ve spolupráci se školou si dovoluje srdečně pozvat stávající pracovníky školy a pracovníky v důchodovém věku na oslavu Dne učitelů.

5.3.2014
Poděkování paní ředitelky občanům Jindřichova.

24.2.2014
Oznámení paní ředitelky o šetření žádostí o odklad povinné školní docházky.

5.2.2014
Oznámení výsledků zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2014/2015
V přiloženém dokumentu naleznete přehled přijatých žáků podle registračního čísla přiděleného u samotného zápisu.
Zápis do 1. roč 2014/2015

21.1.2014:
Poděkování paní ředitelky patří všem, kteří pomohli a podpořili naši školu a její aktivity.
Poděkování za tříkrálovou sbírku a poděkování za podporu při akcích školy.
Oznámení paní ředitelky o projektu ROP, do kterého se škola zapojila

5.12.2013:
Zastupitelstvo obce na svém zasedání navrhlo ocenění Mgr. Hany Cilové, za výtvarnou tvorbu v Základní škole a Mateřské škole Jindřichov, okres Bruntál a za propagaci obce Jindřichov.
Mgr. Cilové, předal toto ocenění starosta obce Vlastimil Adámek.

Dne 21.11.2013:
Vážení rodiče, vážení občané,
chtěla bych Vás touto cestou pozvat na akce, které pro Vás připravili zaměstnanci školy a naši žáci.
Věřím, že se na nás rádi přijdete podívat:

  1. Slavnostní rozsvěcení „Vánočního stromu“;
  1. „Mikulášská nadílka“, kterou organizuje společně se školou obec, tímto děkujeme za příspěvek na „Mikulášské balíčky“;
  1. „Den otevřených dveří“
  1. „Vánoční trhy“;

pozvánka na trhy ve formátu PDF …

  1. Vánoční koncert

Věřím, že se na nás přijdete rádi podívat.

1.11.2013:

Vážení rodiče,
dne 4. 11. 2013 začíná rekonstrukce „malé“ budovy základní školy a mateřské školy. Tato rekonstrukce v letošním roce potrvá, jen dokud bude vhodné počasí na provádění stavebních prací. Další stavební práce započnou na jaře roku 2014.

Odpovědní pracovníci obce zajistili při předávání staveniště provádějící firmě bezpečné zajištění stavby a zajištění bezproblémového chodu naší organizace. Pracovníci školy byli s touto rekonstrukcí seznámeni a vědí, jak bude probíhat. Byli požádání o zvýšenou bezpečnost a dohled nad dětmi.

Prosím vysvětlete i vy svým dětem, že staveniště není prostředí, kde by se měly zdržovat.
Děkuji.

Informace o volbách zástupců rodičů do školské rady ve formátu PDF …

Informace o nepřítomnosti paní učitelky Matochové a jejím zástupu ve formátu PDF …

Od 1. 10. 2013 dochází ke změně rozvrhu … Informace ve formátu PDF …

Ve dnech 6. 11. – 14. 11. 2013 proběhne profesní testování žáků 9. tříd. Informace ve formátu PDF zde.

Zářijové třídní schůzky proběhnou … informace ve formátu PDF …

Slavnostní přivítání prvňáčků na školu proběhlo 2. 9. 2013 … Článek ve formátu PDF …

Všichni žáci školy byli na úvod seznámeni s poučením o chování a bezpečnosti ve škole …
Článek ve formátu PDF …

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit