Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Vážení občané,
dovoluji si Vás srdečně pozvat na sváteční zahájení Adventní doby, kdy u této příležitosti
rozsvítíme „Vánoční strom“ před budovou základní školy.
Strom rozsvítíme v neděli 2. 12. 2012 v 17:00.
Na programu tohoto setkání je:
• slavnostní slovo ředitelky školy;
• vystoupení dětí z MŠ;
• projekt žáků 9. třídy: představení symboliky adventního věnce;
• rozsvícení stromu;
• pozvánka na svařené víno, čaj a cukroví, které pro Vás upekly dětí z našich škol.

Věřím, že se nám všem bude zahájení adventní doby líbit a vznikne tak příležitost ke
každoročnímu setkání.