Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Mladí přírodovědci

Vybraní žáci z 8. a 9. ročníku se zúčastnili přírodovědné soutěže na téma VODA, kterou pořádalo Gymnázium Krnov ve spolupráci s Mendelovým gymnáziem v Opavě. Budoucí studenti si mohli otestovat své znalosti z oblasti přírodopisu, chemie, fyziky, ekologie a zeměpisu v rozsahu učiva 6. – 9. třídy ZŠ. Soutěžilo se ve tříčlenných týmech, které musely zvládnout nejen testy z jednotlivých oblastí, ale také laboratorní práce z chemie a přírodopisu. Účasti na této soutěži získali žáci cenné zkušenosti, které zcela jistě využijí nejen ve svém dalším studiu.

Děkujeme za reprezentaci školy.