Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Zábavný tělocvik s “trenéry”

Jednotlivými třídami se prohání vysoká nemocnost, která umožnila čtvrťákům potkat se v tělocviku s trenéry. Ptáte se, jak je to možné? Stalo se to jednoduše proto, že třeťáků bylo dnes ve škole pouze 7, čtvrťáků jen 8, tak spojili síly a vydali se společně vstříc zábavnému tělocviku.

V tělocvičně měla paní trenérka nachystány dvě drády, pěnové míče, obruče, nafukovací balónky a také reproduktor. Wow! Nemohli jsme se dočket, až se dozvíme, co budeme dělat!

Začali jsme pohybovkou na sněhuláky, poté jsme se vydali na opičí dráhy – tady jsme zjistili, že někteří z nás neumí nafouknout balónek, potom jsme utvořili dvojice a za doprovodu rytmického cvičení jsme měli za úkol na daný signál uzmout míč a následovala aktivita s obručemi. Závěr hodiny patřil potom fotbalistům na straně jedné a tanečníkům na straně druhé.

Než jsme se rozešli, za doprovodu hudby jsme se protáhli a na rozloučenou jsme si s trenérkou plácli.