Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Nabídka pro deváťáky

Různé exkurze, veletrhy škol, ale i návštěvy pedagogů nejrůznějších oborů přinášejí osmákům a deváťákům, kteří si vybírají střední školu, přehled o jejich možnostech. Jsme rádi, že se k nám vracejí i bývalí žáci, kteří prezentují svoje studijní obory. Takto nám Barča Šindelářová představila všechny školy v Jeseníku a Denisa Sochová nám popovídala o své Střední zemědělské škole v Olomouci a upozornila na množství oborů, které tato škola má. Oběma děvčatům patří velký dík.

A o pár dnů později se do školy dostavila i Simona Čajánková, která představila velké množství atraktivních oborů na její soukromé střední škole v Opavě.