Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

I v letošním školním roce jsme připraveni spolupracovat v tělesné výchově s odborníky, kteří budou připravovat speciální lekce nejen pro prvňáky a druháky, ale i pro třeťáky. Ano, trenéři se natolik osvědčili, že s narůstajícím zájmem posílili svůj tým a rozšířili své působení i do dalšího ročníku na prvním stupni.

Na spolupráci se moc těšíme!!!

Naše přání je obrovské. Ať trenéry jejich nadšení neopustí a do budoucna se dostanou i na druhý stupeň <3

Prvňáčkům, druháčkům i třeťáčkům tiše závidíme.

Představení projektu:
Základní informace:
Trenéři ve škole = vzdělávací projekt realizovaný pomocí vyškolených trenérů primárně z dané
oblasti v rámci tandemové výuky s učiteli na nižším stupni ZŠ v jedné ze dvou hodin TV týdně.
Smysl:
Zpestření hodin TV pomocí kvalifikovaných a vyškolených trenérů s cílem
rozpohybovat děti vč. méně nadaných tak, aby si během celého školního roku mohly
formou pestré a zábavné všesportovní průpravy se specifickými prvky daného sportu
vyzkoušet co nejvíce jednotlivých druhů. Následně se pak případně svobodně
rozhodnou, co by v budoucnu rády dělaly (ze strany trenérů přísný zákaz náborování).
Pomoci učitelkám s vedením hodin TV vč. jejich inspirování do budoucí práce.
Hlubší smysl:
Návrat k přirozenosti, děti mají možnost získat přirozený vztah k pohybu, tím pádem
i mj. důležité návyky směrem do budoucího běžného života.
Spolupráce mezi místními oddíly (lepší vzájemná komunikace).

Více se o práci trenérů a projektu “Trenéři ve škole” dozvíte z přiložené brožury.