Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Poslední trenéři v hodině TV

V letošním školním roce zpestřovali hodiny tělesné výchovy v 1. a 2. ročníku naší školy trenéři různých sportovních odvětví. Žáci se seznámili se základy jógy, kopané, flórbalu, gymnastiky, atletiky a dalšími sporty. Trenéři měli pro žáky vždy připraveny zajímavé aktivity, které souvisely s jednotlivými odbornostmi. Načerpali jsme novou inspiraci pro další hodiny tělesné výchovy.

Všichni se už těší na příští školní rok, kdy se do programu zapojí i žáci 3. ročníku.

Všem zúčastněným trenérům moc děkujeme!