Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

„ZLATÝ“ DEN ZEMĚ – „LEŤ, PTÁKU, LEŤ!“

Žáci i žákyně 8. a 9. ročníku se v rámci výtvarné výchovy zapojili do umělecké soutěže, letos s podtitulem „LEŤ, PTÁKU, LEŤ!“, k oslavě Dne Země, kterou jako každý rok uspořádalo Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, p. o., Gurťjevova 1823/8, Ostrava-Zábřeh, 700 30   (www.svczabreh.cz ).

Soutěžilo se v řadě uměleckých oborů od literárních povídek přes keramickou tvorbu, skupinové/týmové práce, fotografování až po díla výtvarná. Našich žáků se týkal obor poslední, tedy výtvarný. Fantazii se meze nekladly, naopak, žáci si mohli techniku sami zvolit – zda se bude jednat o malbu temperou, vodovými barvami, či techniku kombinovanou, vybrat si mohli rovněž práci čistě grafického charakteru, koláž apod.

O této soutěži jsme Vás již před pár týdny informovali a nyní… JAK TO VŠECHNO DOPADLO?

Ve čtvrtek 13. dubna nás čekalo milé překvapení. Naše škola obdržela e-mail, ve kterém jsme se dočetli, že ze 720 zaslaných výtvarných prací v rámci Moravskoslezského kraje bylo odbornou porotou vybráno pouhých 12 vítězných děl ve 4 kategoriích a co je hlavní, že mezi oněmi dvanácti díly se nachází práce našeho žáka 9. ročníku Ondřeje Merty.

20. dubna jsme vyrazili vlakem směr Ostrava – Zábřeh / Výukový areál Bělský les. Zde v rámci DNE ZEMĚ proběhlo nejen slavnostní vyhlášení vítězů výše zmíněné soutěže, ale účastníky akce čekalo i zábavně-naučné dopoledne věnované poznávání ptactva, zhlédli jsme také program policie ČR – vycvičený služební pes plnil různé úkoly na základě instrukcí, kdo měl soutěživého ducha, tak si u pořadatelů mohl vyzvednout speciální kartu a u jednotlivých stanovišť pak sbírat za správné odpovědi razítka.

V 11 hodin se uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů a předávání cen, které završil náš Ondra Merta jako vítěz 4. kategorie.

Ondrovi mockrát všichni gratulujeme a přejeme nespočet dalších úspěchů na střední umělecké škole.

p. uč. K. Lozertová