Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

PASOVÁNÍ DEVÁŤÁKŮ

Dne 2. září 2022 se uskutečnilo slavnostní pasování našich deváťáků. V tělocvičně se při této příležitosti sešli žáci všech ročníků i všichni naši pedagogové. Úvodní slovo pronesla paní ředitelka a dále se „moderátorské“ role zhostila třídní učitelka devítky paní K. Lozertová.

Žáky posledního ročníku nečekalo žádné překvapení – stejně jako předešlé roky pronesli před přítomným obecenstvem čestný slib a po jeho pronesení mohli být již s pomocí slavnostního meče pasováni do stavu tzv. „deváťáka“. Z rukou paní ředitelky obdrželi na památku rovněž pasovací listinu.

Věříme, že se naši letošní žáci devátého ročníku budou pronesené sliby snažit svědomitě plnit.

Přejeme jim, aby jejich poslední rok na ZŠ proběhl v dobré atmosféře a aby všichni žáci úspěšně složili přijímací zkoušky na své vysněné střední školy.

třídní p. uč. K. Lozertová