Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Hurááááá na prázdniny

29. června jsme se ve společenské místnosti nad knihovnou slavnostně rozloučili s deváťáky. Byl to obřad plný dojmů, slziček, úsměvných situací, vážný a přitom veselý. Deváťáci předali svým učitelům, kteří si vyslechli svá hodnocení z pohledu žáků, kytičku a sladkou odměnu a na oplátku obdrželi svá poslední vysvědčení a za potlesku obecenstva opustili naši školu, aby se mohli vydat na další cestu studenstkého života.

Ve čtvtek přišel na řadu zbytek školy. V průběhu první vyučovací hodiny jsme se rozloučili se školním rokem všichni. Žáci obdrželi vysvědčení a drobné dárečky, někteří také knihy a pochvaly, učitelé kytičky, upomínkové předměty, bonboniéry a čokolády a po několika slovech o opatrnosti a péči (nejen) o své zdraví jsme se rozutekli na tolik očekávané PRÁZDNINY!!!!

Páťáci odchází na druhý stupeň, loučili se nejen se svou třídní učitelkou, ale také s paní učitelkou Hájkovou.

Přejeme hodně sluníčka, radosti, výletů, cest za poznáním (třeba i do zahraničí), odpočinek a nezapomeňte načerpat nové síly pro další školní rok. Buďte opatrní, dávejte na sebe pozor a v září …. na viděnou.