Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Žáci 3. ročníku si jednomyslně odhlasovali výlet „Cyklostezkou ke Svinnému potoku. Vybrali jsme si krásný a hodně teplý den, abychom si mohli užít především osvěžující vodu a hry s ní spojené. Po celou dobu výletu jsme byli moc a moc hodní a výlet jsme si dokonale užili. Nejvíce si žáci užili opečené špekáčky, osvěžující vodu Svinného potoka a zábavného zázemí pečlivě obhospodařované panem Němcem. Než jsme kouzelné místo našeho pobytu opustili, pečlivě jsme po sobě uklidili, takže nikdo po nás nebude mít pocit, že jsme „škodíci„ a nemyslíme na budoucí návštěvníky a hlavně, že si nevážíme obětavé práce pana Němce, který se tak nezištně stará o tento kouzelný odpočinkový koutek. Výlet jsme si moc užili, a navíc jsme si uvědomili, jak v kouzelném místě naší republiky žijeme.