Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Celý rok navštěvovali čtvrťáci Středisko volného času v Krnově, které má na starosti výuku dopravní výchovy. Na podzim jsme absolvovali teoretickou část výcviku, spočívající ve výuce dopravních předpisů a značek. Na jaře jsme si zkoušeli praktické dovednosti při jízdě zručnosti a učili jsme se pohybovat na dopravním hřišti. Přitom jsme se učili respektovat dopravní značky, všechny předpisy a taky ostatní cyklisty. Ve škole jsme pak trénovali zkušební teroretické testy, abychom na závěrečných zkouškách nepohořeli. A nepohořeli jsme, i když tréma ze zkoušek byla velká. Testy i praktické jízdy jsme zvládli na jedničku a stali jsme se tak držiteli průkazu cyklisty.