Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Vzdělávací program v Ostravě 9. 5. 2022

V pondělí 9. května čekal osmáky a deváťáky poměrně náročný den. V 6:20 sraz na jindřichovském nádraží – cíl naší cesty Ostrava.

Času nebylo nazbyt, hned po příjezdu jsme se museli přemístit do Divadla loutek poblíž Masarykova náměstí. Naši žáci již toto divadlo dobře znají – zhlédli jsme zde před dvěma lety výborné představení o J. A. Komenském.

V pondělí pro nás ale nebyla připravena divadelní hra, my sami jsme se stali na více než dvě hodiny herci. Zúčastnili jsme se tzv. DIVADELNÍ DÍLNY „Jak se tvoří divadlo“.

A ptáte se, co taková dílna obnáší? I my jsme byli plni očekávání… absolvovali jsme divadelní rozcvičku, a to nejen těla, ale  především hlasu, herečtí lektoři měli pro nás připravena cvičení na postřeh a soustředění, které je na jevišti velice důležité. Časem opadla prvotní nejistota téměř z každého z nás a do jednotlivých aktivit se zapojili úplně všichni.

Snad největším zážitkem byla možnost zapůjčit si některé z cvičných divadelních kostýmů a stát se na chvíli samotným hercem se vším všudy.

Z divadla jsme odcházeli nejen plni dojmů, ale rovněž obohaceni o nové vědomosti a poznatky, jak takové divadlo „funguje“ – kdo všechno se na tvorbě inscenace podílí… už víme, kdo je to dramatik, dramaturg, inspicient, režisér, scénograf, choreograf. Dozvěděli jsme se, že aby představení proběhlo tzv. hladce, je potřeba kvalitní spolupráce dalších pomocných sil – osvětlovačů, zvukařů atd.

Následovalo malé občerstvení na hlavním ostravském náměstí, neuběhla ani hodina a už nás netrpělivě očekávali na vyhlídkové věži Nové radnice na Prokešově náměstí. Počasí nám přálo, mohli jsme se kochat výhledy až do Beskyd. Pan průvodce měl pro nás připraven výklad o historii radniční věže i o historii našeho třetího největšího města, k dispozici byly také profesionální dalekohledy.

Milým překvapením na závěr se stala možnost svést se dobovým výtahem „páternoster“.

Začátek týdne ve znamení vzdělávání spojeného se zážitky byl vyčerpávající, ale stál zato!

p. uč. Lozertová