Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Projektování v pětce

Vznik života na Zemi

Přírodověda nám v osnovách pátého ročníku nabídla téma „Vznik života na Zemi“, proto jsme se s páťáky s chutí vrhli na jednotlivá období vzniku naší Země. Utvořili jsme dvojice, rozdělili jsme si témata…

a jak naše projektování dopadlo? Na to se můžete podívat na obrázcích…