Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Soutěžní klání v přírodovědném kroužku

Tento týden se přírodovědný kroužek nesl v duchu soutěžního klání dívek vs chlapců. Naše dvě skupiny měly před sebou celkem 5 disciplín přírodovědného zaměření.

Nejprve se soutěžící utkali ve hře “Riskuj!” – základní podmínky života na Zemi. Jednotliví mluvčí vybírali otázky zaměřené na půdy, sluneční záření, vodu i vzduch. Po první soutěži se vedení ujali chlapci 1:0.

V druhém kolo nás čekala přírodovědná křížovka. Dívky opravdu bojovaly, ale i v tomto soupeření byli úspěšnější chlapci a skóre bylo 2:0.

Do třetího kola vstoupily dívky s obrovským odhodláním. V soutěži s názvem “Hádej, kdo jsem” dokázaly mnohem lépe rozpoznat rostliny i živočichy podle hádanek a snížily náskok chlapců.

Poslední dvě aktivity byly tzv. alfabox. Obě skupiny měly za úkol na písmena abecedy napsat rostliny a živočichy. Tento úkol se mnohem lépe vydařil dívkách, které i když z počátku prohrávaly, dokázaly v nejtěsnějším možném výsledku porazit chlapce 3:2.

Ale obě skupinu si zaslouží obrovskou pochvalu. Všichni pracovali svědomitě, pomáhali si a prokázali skvělé znalosti.