Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Můj dům, můj hrad – 6. ročník

Jedním z témat v Anglickém jazyce v 6. ročníku je My House. K zopakování slovní zásoby a popisu domu vytvořili žáci krásné domečky, které si dokreslili a vybarvili podle svého vkusu. Ty poté popsali. Konečné práce jsou opravdu vydařené a také z textu je vidět, že popsat dům jim nečiní žádné problémy.