Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Pod záštitou zdravotní pojišťovny VZP se i na naší škole uskutečnila preventivně-vzdělávací akce pro žáky 2. stupně.

Setkání s lidmi, kteří si v důsledku například pádu z výšky nebo skoku do neznámé vody poranili páteř, nevratně si tak poškodili míchu a skončili odkázáni na invalidní vozíček a pomoc druhých, zařídil a vyjednal preventista naší školy pan učitel Petr Kubisz.

Beseda se mohla uskutečnit za předpokladu, že bude zajištěn bezbariérový přístup, což splňovaly prostory vestibulu ve školní družině. Zde se bez problému dalo s vozíčkem vjet a přednáška mohla začít. Šestý, sedmý a devátý ročník se vždy vystřídal po dvou hodinách tak, aby se ročníky mezi sebou nemísily.

Formou prezentace autentických obrázků a videí se žáci názorně seznámili s riziky, která jim hrozí při nedodržování bezpečnosti při sportování (nenošení helmy, přilby, chráničů páteře…), při „zbrklosti“ a spontánním nepromyšleném chování (předvádění se před kamarády, riskování při jízdě na kole, skoky do vody po hlavě, pády z výšky).

Žáci se seznámili s tím, co život na vozíčku obnáší, jakým starostem musí lidé na vozíčku čelit v běžném každodenním životě, které činnosti již nikdy nebudou moci realizovat (houbaření, výlety do hor, návštěvy hradů a zámků…). A to je jen špička ledovce…

Dozvěděli jsme se také, jak finančně náročné je pořízení různých typů speciálních vozíčků určených třeba pro para-sportovce (vozíček na tenis, lyžování…). Děti zjistily, že i přes vážný úraz tito lidé neztrácejí optimismus a chuť žít, nevzdávají se.

Organizátorům této smysluplné akce patří velký dík a lidem, jejichž život se vlivem úrazu zcela změnil, avšak oni i přes to našli sílu dál bojovat a žít pokud možno co nejvíce plnohodnotný život, náleží obdiv a naše podpora.

Řada dětí z naší školy již také přispěla na koupi vozíčků a „handbiků“ tím, že čtou v rámci projektu Čtení pomáhá.

Važme si našeho zdraví, je to jedna z nejdůležitějších věcí, kterou v životě máme.

p. uč. Lozertová