Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Zeměpisné projekty

Zeměpisné projekty v 7., 8. a 9. ročníku

Jak jinak si nejlépe zopakovat učivo z předchozích ročníků, než – li vlastní aktivitou! Taková byla strategie žáků všech výše zmíněných ročníků. A tak si ve skupinkách vytvořili své vlastní učební materiály, které pak zbytku třídy prezentovali. Samotné vytvoření projektů, které se žákům opravdu povedly, nebyly až zase takovým oříškem. Větší nervozita zapanovala při samotné reprodukci jejich prací. Na tom se ale budeme během roku snažit společně zapracovat a rozvíjet nejen vědomosti z oblasti map a cestování, ale také budeme pracovat na komunikačních a vyjadřovacích schopnostech žáků. Aby, až se rozhodnou vycestovat do světa, nebyli nešťastní z komunikačních překážek a bariér, které je mohou potkat.

M. Matochová

zeměpis001 zeměpis002 zeměpis003 zeměpis004 zeměpis005 zeměpis006 zeměpis007 zeměpis008 zeměpis009 zeměpis010 zeměpis011 zeměpis012 zeměpis013 zeměpis014 zeměpis015 zeměpis016 zeměpis017