Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Bádáme o lidském těle

Nový školní rok se nám dostává do pořádných obrátek. My samozřejmě nezahálíme a snažíme se do něj vpadnout ve velkém stylu. Učíme se ve škole v lavicích, ale také se snažíme rozvíjet se venku. V badatelském klubu jsme se tentokrát věnovali zkoumání svého vlastního těla. Nejprve jsme vyzkoušeli své znalosti a pokusili se zakreslit, kde se v našem těle nachází nějaký ten orgán, sval nebo kost. Potom jsme se seznámili se skutečností a opravili si případné nedostatky podle nákresů lidského těla.

Když jsme se stali v podstatě experty, vyběhli jsme do přírody a pokusili se vytvořit co nejvěrohodněji vnitřní část našich těl s využitím všech dostupných přírodnin.

Na závěr jsme se vzájemně pochlubili, řekli jsme si co jsme se dozvěděli a ukázali jsme si co jsme za odpoledne stihli vytvořit 🙂