Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

3.místo v celostátní výtvarné soutěži “Ruku v ruce ke správné hygieně rukou”

S radostí a pýchou se chceme pochlubit, že jsme obsadili překrásné 3. místo v celostátní výtvarné soutěži „Ruku v ruce ke správné hygieně rukou“, kterou při příležitosti Světového dne hygieny rukou 2021 připravilo Centrum podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu. Soutěže se zúčastnilo 760 dětí z různých škol. Obdrželi jsme diplomy a těšíme se na ceny, které dodatečně obdržíme. Naše díla organizátoři soutěže (Státní zdravotní ústav dislokované pracoviště Karviná, Centrum podpory veřejného zdraví, Oddělení podpory zdraví Karviná) využijí při tvorbě zdravotně výchovných materiálů, jiná budou prezentována v rámci jejich projektů v celé ČR.

smart