Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

LITERATURA NA DIVADLE ŽIVOTA

V pátek 7. května se naši osmáci zúčastnili online výukového programu „LITERATURA NA DIVADLE ŽIVOTA“, díky němuž jsme si mohli distanční výuku alespoň trochu ozvláštnit a zpříjemnit.

Výukový program zaštiťoval Památník písemnictví na Moravě a muzeum Brněnska pod vedením paní Moniky Mikuláškové, které tímto patří velký dík, že se našim žákům celou hodinu věnovala zcela zdarma.

Hlavní náplní tohoto edukačního programu byla barokní literatura a výtvarné umění. Virtuálně jsme si tak mohli projít „cestu“  života barokního člověka za pomocí ukázek barokní literatury a olejomaleb z této doby. Osmáci pracovali s úryvky literárních textů, analyzovali výtvarná díla a hledali souvislosti s našimi vlastními životy a současným světem.

Pracovali jsme s texty J. A. Komenského a do detailů rozebírali obraz – olej na plátně od neznámého malíře z 2. poloviny 17. století. Seznámili jsme se tak s pojmy jako jsou interpretace a analýza.

I když byl tento program určen primárně především pro gymnázia a střední školy, naši osmáci dovedli na otázky paní Mikuláškové odpovídat správně, nad otázkami přemýšleli a mile překvapili.

p. uč. Lozertová