Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Hokus, pokus ve trojce

Ověřovali jsme si osvojené učivo v prvouce pomocí pokusů:

1.Pokus se dvěma čistými látkami (známým nerostem solí a čistou látkou vodou). Sůl rozpusť na malém talířku ve vodě-a vznikne ti směs. Že jde o směs poznáš podle chuti, talířek postav na ústřední topení, voda se následně vypaří a zůstanou krystalky soli.

2.Pokus, kterým jsme si ověřili, že je vápenec rozpustný ve vodě:

4. Pokusy s půdou

Hmatem, mezi prsty trochu půdy – zjistíš jíl, zrnka písku, okem zbytky těl, vhozením půdy do vody-bublinky vzduchu-těžké věci klesnou ke dnu, zbytky těl na povrchu. Půda mezi savý papír nebo noviny-zjistíš, že papír je mokrý-půda obsahuje vodu.