Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

PŘÍRODA KOLEM NÁS

Již 21. ročník výtvarné soutěže letos vyhlašuje Správa národního parku Podyjí.

I my se soutěže zúčastníme:). Naši školu budou v soutěži reprezentovat níže zobrazené výkresy žáků a žaček, kteří i přes složitosti distanční výuky vytvořili v řadě případů opravdu povedená díla. Jedná se o práce dětí z 2. stupně a 1 výkres je od žákyně z 1. stupně naší školy.

Posuďte sami.

Cílem soutěže je oslovit a zaujmout děti a probudit v nich zájem o naši přírodu.

„Mohou se s ní setkat v každém koutě naší země. Chceme také upozornit na význam zvláště chráněných území, zejména národních parků a chráněných krajinných oblastí, jako ukázek krásné přírody vhodné pro poučení všech generací i jako zdroj inspirace začínajících i pokročilých výtvarníků, fotografů, hudebníků, literátů a ostatních umělců,“ říká Svatava Holubová.

Poslání soutěže: Zachytit prchavé a neopakovatelné pozitivní prožitky dětí, které získaly na svých toulkách přírodou a umocnit v nich vliv přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání.

https://www.nppodyji.cz/prirodakolemnas21?highlightWords=sout%C4%9B%C5%BE

Všem zúčastněným držíme palce!

Krásné jarní dny Vám všem přeje p. uč. Lozertová