Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál

Mikulášská nadílka ve školce

V pátek 4. prosince navštívil děti v mateřské škole Mikuláš s čertem a andělem. Největší odvážlivci přednesli básničku, ale sladká odměna čekala na všechny děti.

Tímto bychom chtěli poděkovat za sponzorský dar v podobě balíčků plných dobrot paní Dolakové a panu Hanuščákovi a za ztvárnění Mikuláše, čerta a anděla paní Janě Hanuščákové, slečně Pavle Dolákové a Lucii Hanuščákové.